Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GEDAKT gedak4t, r. l. m. (m. Dalin (1852), Sundén (1885); f. WoJ (1891)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(äv. skrivet gedacht, gedact, gedackt, gedagt)
Etymologi
[liksom d. gedakt av t. gedackt, dialektal biform till gedeckt, eg. p. pf. av decken (se TÄCKA)]
mus. benämning på (visst slag av) täckt labialstämma (vanl. av trä) i orgel; jfr BORDUNA. BtVLand 2: 18 (1760). ”Gedacht” med sitt bekanta, dofva och mjuka ljud. Björling Klangf. 49 (1880). Hennerberg (o. Norlind) 1: 117 (1912).
Ssg: GEDAKT-KÖR. mus. sammanfattningen av de i en orgel befintliga täckta labialstämmorna. Hennerberg (o. Norlind) 1: 111 (1912).

 

Spalt G 168 band 10, 1928

Webbansvarig