Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GAUNITIE (med tonvikt på andra stavelsen), m.; best. -nitien; pl. -nitier.
Ordformer
(gamnitius, sg. Lagus; enl. uppgift från Borgå på minnesfel beroende, felaktig form)
Etymologi
[av oviss härledning]
(i Finl., förr) i fråga om förh. vid Borgå gamla gymnasium (upphävt 1872): elev som tillbragt en viss tid i nedre klassen o. till följd därav tilldelats en viss disciplinär myndighet över de yngre inom klassen, ”senior”. Lagus Pojk. 183 (1904). Hultin BorgåGymnH 2: 193 (1923).

 

Spalt G 162 band 10, 1928

Webbansvarig