Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GATTNING, sbst.
Etymologi
[sv. dial. gattning, gättning, sinne, håg, tycke, avledn. till sv. dial. (Bohusl.) gattna, tycka om, ha smak för; jfr sv. dial. (Hall.) gattne, n., tycke, nor. dial. gjetnad, isl. getnaðr, tillfredsställelse, shetl. gatabel, adj., sådan som man tycker om, utmärkt; till stammen i GITTA]
(†) tycke, smak. Winedh .. ähr jchie så gotth, som hann them loffuadhe .. och .. war (icke) deris gattningh. TbLödöse 369 (1596).

 

Spalt G 162 band 10, 1928

Webbansvarig