Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GASOMETER gas1ome4ter l. -å- l. -ω-, äv. ga1s- (gasåmét´r Dalin), r. l. m.; best. -n; pl. -metrar.
Etymologi
[av fr. gazomètre (bildat av den fr. kemisten Lavoisier 1789) l. det från fr. lånade eng. gazometre, av gaz (se GAS, sbst.1) o. mètre (se METER)]
(numera mindre br.) tekn. gasmätare; numera bl. om gasmätare vid gasvärk för mätning av den till gasbehållaren framströmmande gasen; oeg.: gasbehållare, vanl. om gasklocka. JournLTh. 1811, s. 209 (om gasklocka). DA 1825, nr 9, s. 2 (om lysgasmätare hos förbrukare). Från mätaren kommer gasen .. in i gasklockan l. gasometern. 2NF 17: 104 (1912). jfr: Gasometer skulle egentligen betyda ett instrument att mäta gasers volym; men då man på de fleste gashållare brukat sätta en gradering, så är ordet nu oftast synonymt med Gashållare. Berzelius Kemi 3: 233 (1818).

 

Spalt G 145 band 10, 1928

Webbansvarig