Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GASETT gasät4, r. (m. Nordforss (1805), Meurman (1846); f. Dalin (1852), WoJ (1891)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr vanl. skrivet gazette)
Etymologi
[av fr. gazette, av it. gazeta, eg. namn på ett venetianskt småmynt (jfr VLitt. 3: 737 (1902)) som utgjorde det pris för vilket en tidning i Venedig på sin tid kunde få läsas l. köpas, därefter namn på tidningen själv]
(numera bl. i fråga om ä. l. ngn gg i fråga om nutida utländska förh.) tidning som meddelar aktuella nyheter, i ä. tid handskriven. RP 16: 429 (1656). Dalin Arg. 1: 10 (1732, 1754). The för innevarande åhr utkomne Svenska tryckte Gazetter. VDAkt. 1737, nr 256. Jag har sett af Gazetterne att (osv.). JJBjörnståhl (1775) hos Linné Bref I. 3: 264. Försigtigt, Betti, undanvik / All brydsam forskning i gazetten. Lenngren (SVS) 2: 212 (1798). Stavenow G3 59 (1901). — jfr HOV-, KÄRING-GASETT m. fl.
Ssg: GASETT-SKRIVARE. (i fråga om ä. förh.) person som sammanskrev en gasett. CPBlomberg hos Björnståhl Resa 4: 231 (1782). Flodström SvFolk 256 (1918).

 

Spalt G 143 band 10, 1928

Webbansvarig