Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GASAM, adj.
Etymologi
[av isl. gásamr, till gá, giva akt på, motsv. nor. dial. gaa, märka]
(†) uppmärksam, intresserad, vetgirig. (Mina följeslagare) ehuruwäl unge, wijste sig likwist på hela thenna resan .. nog tålige och gaasame. Rudbeck Samolad 18 (1701; av författaren i en not översatt med Curjeuses o. angivet ss. lån av det skytiskaordet gaa). Linder Matk. 13 (1714). Serenius (1741).
Avledn.: GASAMHET, r. l. f. (†)
1) vetgirighet. Linder Frans. 3 (1713).
2) intressant notis, ”kuriositet”. Infall och gahsamheter. Rudbeck Samolad (1701; i boktiteln).

 

Spalt G 142 band 10, 1928

Webbansvarig