Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GARDERA garde4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, sbst.2, (äv. konkretare, om ngt som garderar).
Ordformer
(ga- 1771 osv. gva- 1693)
Etymologi
[liksom d. gardere av fr. garder, bevara, skydda m. m. (jfr it. guardare, sp. guardar), till germ. roten warð- i fsax. wardôn, vara på vakt, sörja för, isl. varða, bevaka, ansvara för o. d. (se VÅRDA); jfr EGARD, GARD, GARDE o. GARDJÄRN]
1) fäkt. o. idrott. i fråga om fäktning, boxning o. d.: (gm att intaga försvarsställning) skydda (ngn kroppsdel) mot motståndarens angrepp; ofta refl. Porath Pal. 2: C 1 b (1693; i fråga om fäktning). Huvudet måste hållas väl garderat. Holmberg Boxas 15 (1921). — jfr O-GARDERAD, ävensom HÖGERARMS-, VÄNSTERARMS-GARDERING m. fl.
2) allmännare: skydda, säkerställa, trygga; äv. refl. Gardera sig mot oförutsedda förluster. Königstedt Schacksp. 31 (1771). Genom spannmålsinköp från utlandet .. sökte man (år 1812) .. gardera sig mot sädesbrist. SvH IX. 1: 163 (1909). Företagarverksamheten omfattar .. (bl. a.) garderingen, d. v. s. beredande av möjligaste garanti mot risker. Sommarin EkonL 1: 113 (1915). — särsk. spelt.
a) i schack: gm ett drag skydda en pjäs så att den icke kan slås av en fientlig pjäs, utan att denna i sin tur skulle kunna slås; ofta i p. pf. Löparen är garderad av bonden. Lindskog Spelb. 289 (1847).
b) i sht i p. pf., i vissa kortspel, om ett högt kort: skyddad därigenom att den spelande förfogar över lägre kort i samma färg vilka han kan lägga på, då en motståndare tager spel för ännu högre kort i samma färg (jfr GARD II); äv. i fråga om den spelande: säkerställd i viss färg, därigenom att han förfogar över på nämnda sätt skyddade kort. Düben Talism. 2: 74 (1817). Garderade kungar. Hedström Bridge 92 (1913).

 

Spalt G 114 band 10, 1928

Webbansvarig