Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GAMS gam4s, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[av ovisst urspr.]
1) (i fackspr.) ett slags enkelt vindspel för handkraft (bestående av en trärulle, ”kavle”, i lager med vinkelvevar), användt bl. a. dels förr vid gruvor, dels ännu vid skärpningar, dels på flottningsbåtar som ”spelas” fram, haspel. Wid låga Skakt äro Bröstwindar, Gamsar och Haszplar (användbara). Hiärne Berghl. 443 (1687; rättat efter hskr.). TT 1885, s. 36. BärgvOrdl. (1927).
2) [anv. beroende på att på ett tidigt stadium en ”gams” i bet. 1 var uppställd över schaktet] bärgv. vid de skånska stenkolsgruvorna: schaktöverbyggnad, vindlave. 5SvGeolU 6: 246 (1915).
Ssgr (i fackspr.): (2) GAMS-FOGDE. förman vid ”gamsen”. PT 1900, nr 37 A, s. 3.
(1) -KAVLE. Grängesbergs gruvark. KonstBolProt. 1849, s. 247.
(1) -VIND. (†) = GAMS, sbst.2 1. Gamsvind heter vid masugnar den machin, hvarmed malmen .. på masugnen uphissas, då upfordringen sker med handkraft och tramphjul. Rinman (1788).
Avledn.: GAMSARE, m. bärgv. till 2; vid vissa gruvor: vid ”gams” anställd arbetare. SDS 1897, nr 407, s. 2. ”Gamsare”, d. v. s. arbetare, som skjuta .. (kolvagnarna) .. till de respektive kolhögarna och varpen. 5SvGeolU 6: 166 (1915).

 

Spalt G 92 band 10, 1928

Webbansvarig