Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GAGAT gaga4t, r. l. m.; best. -en; pl. (om olika slag av gagat, mindre br.) -er.
Ordformer
(gagas 17471837. gagat(th) 1788 osv.)
Etymologi
[jfr t. gagat; av lat. gagates, av gr. γαγάτης, avledn. av Γάγαι, stad i Lykien, där mineralet skall hava förekommit]
miner. benämning på en svart, glänsande varietet av stenkol l. brunkol; jfr JET. Wallerius Min. 199 (1747). Rinman (1788). Hårdare glänsande stycken .. (av brunkol) förarbetas under namn af Gagat eller Jayet till en mängd smycken, i synnerhet till knappar. Åkerman KemTechn. 1: 156 (1832). Björkman Chaucer 31 (1906).
Ssgr: GAGAT-BROSCH.
-SMYCKE.
-SVART. Dalin (1852). Backman Dickens Pickw. 1: 16 (1871).

 

Spalt G 11 band 10, 1928

Webbansvarig