Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GADOLINIT gad1olini4t l. -å- l. -ω-, r. (m. Dalin); best. -en.
Etymologi
[av t. gadolinit; bildat 1800 av den tyske kemisten MHKlaproth med den i mineralogiska namn vanliga ändelsen -it (se -IT) av namnet på den finske mineralogen JGadolin (17601852)]
miner. benämning på ett svart l. brunt, glänsande mineral bestående av kiselsyra o. järnoxidul samt oxider av yttrium, cerium o. beryllium; jfr YTTERIT, YTTERBIT. VetAH 1802, s. 71. 2NF (1908).

 

Spalt G 6 band 10, 1928

Webbansvarig