Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GACKMED gakme4d, m.||ig. (m. Strindberg), förr äv. n. (L. Paulinus Gothus).
Ordformer
(gak-med 1678)
Etymologi
[sv. dial. (Västergötl., Värml.) gakk-mä, onyttig följeslagare, eg.: gå med; av gack, imper. av GÅ, o. MED, adv.; jfr ä. d. gakmed, svag o. viljelös människa, dåre, snyltgäst, d. dial. gakmed, adj., villig att följa en annan l. vara med om ngt; jfr äv. sv. dial. gå-me, följeslagare av ringa värde]
(numera bl. ngn gg arkaiserande) (osjälvständig l. onyttig) följeslagare; äv. bildl.: person som osjälvständigt rättar sig efter en annans vilja. Sedan skall procancellarius vara ett ’gack med’ och sitta och säga amen därtill. L. Paulinus Gothus (1641) hos Lundström LPGothus 3: 130. (Biskopen till jarlen:) Du har fått en dålig gackmed i sida kläder, den der pusslaren och trollkarlen. Strindberg Bjälb. 67 (1909).

 

Spalt G 3 band 10, 1928

Webbansvarig