Publicerad 1928   Lämna synpunkter
FÖTTLING föt3liŋ, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[sv. dial. (Smål., Blek., Östergötl.) föt(t)ling; avledn. av FOT]
(i bygdemålsfärgat spr. i vissa trakter) skinn på nedre l. nedersta delen av ett djurs fot (ben); i sht i pl.; jfr BENLING 1. VRP 1697, s. 313. — jfr RÄVSKINNS-FÖTTLING m. fl.

 

Spalt F 3616 band 9, 1928

Webbansvarig