Publicerad 1928   Lämna synpunkter
FÖSSA, v.
Ordformer
(fösa 1773. fössa 1842)
Etymologi
[sv. dial. (Södermanl.) fössa; möjl. ombildning (i anslutning till FÖSA, v.1) av sv. dial. (Södermanl., Östergötl., Västergötl.) fåssa vid, vidröra, av fås vid, vidröra (se FÅ, v. 3)]
(†) i uttr. fössa vid, vidröra (ngn). Sahlstedt (1773; med hänv. till fås vid). De gycklande åskådarne (i en lek) använda alla upptänkliga grepp att få .. (den dansande) ur jemnvigten, likväl utan att fössa vid honom. Dybeck Runa 1842, 2: 21.

 

Spalt F 3616 band 9, 1928

Webbansvarig