Publicerad 1928   Lämna synpunkter
FÖRTIDLIG 3r~ti2dlig l. 3r~, adj.
Etymologi
[efter t. vorzeitlich; till FÖR- I 2 d]
filos. o. relig. som ligger före ”tiden” l. före ngns liv i hans nuvarande existensform. Kristi förtidliga existens. NF 10: 859 (1886). En öfverjordisk och förtidlig, en upphöjd värld, som Gud af evighet skådat. Göransson UndersRel. II. 2: 21 (1906).

 

Spalt F 3394 band 9, 1928

Webbansvarig