Publicerad 1928   Lämna synpunkter
FÖRSÖRJNING försœr4jniŋ l. fœr-, i Sveal. äv. 032, r. l. f.; best. -en.
Ordformer
(-sorg- GR 13: 33 (1540), Verelius 168 (1681))
Etymologi
[jfr t. versorgung]
vbalsbst. till FÖRSÖRJA, v.1 — särsk.
1) (†) till FÖRSÖRJA, v.1 1; särsk. konkretare: omsorg; försyn. GR 29: 539 (1560). Gudz .. Faderliga försorgning. Muræus Arndt 2: 159 (1648).
a) (†) till FÖRSÖRJA, v.1 6 a; särsk. konkretare: underhåll, uppehälle. GR 13: 150 (1540). Indelte Soldatens försörjning och skjutsande til och ifrån möten. AdP 1786, s. 64.
b) till FÖRSÖRJA, v.1 6 b; särsk. (i fackmässigt spr.)
α) konkretare: livsuppehälle, bärgning, utkomst. En hvar behöfvande, som är förmögen till arbete, bör förpligtas att derigenom söka sin försörjning. SP 1809, nr 3, s. 2. NDA 1913, nr 100, s. 1. jfr SJÄLV-FÖRSÖRJNING.
β) i fråga om beredande av uppehälle åt fattiga. The fattigas försorgning och vnderholdning. GR 13: 33 (1540). (De) vilka äro av allmänna fattigvården omhändertagna för varaktig försörjning. SFS 1920, s. 2357.
c) (numera mindre br.) till FÖRSÖRJA, v.1 6 c. Att gifta sig blott för att bli gift, få en försörjning (m. m.), .. är icke rätt. Bremer Hem. 2: 154 (1839). Auerbach (1908).
d) (†) till FÖRSÖRJA, v.1 6 d. Legofolck och theras föda, Boskapz försörgning (m. m.). IErici Colerus 1: 84 (c. 1645).
Ssgr (i allm. till 2 b β): FÖRSÖRJNINGS-ANSTALT~02, äv. ~20. (numera icke i officiellt spr.) jfr -INRÄTTNING. ÖoL (1852). 2NF 17: 1177 (1912). särsk. mer l. mindre bildl. Blanche Föd. 5 (1846). Kyrkans embeten (må) ej betraktas såsom försörjningsanstalter. Frey 1850, s. 290.
-BERÄTTIGAD, p. adj. (i sht i fackspr.) SFS 1918, s. 861.
-HEM. jfr -INRÄTTNING.
-HJON. (i fackspr., numera föga br.) på försörjningsinrättning intagen person. SvT 1852, nr 25, s. 3. PT 1902, nr 161 A, s. 2.
-HUS. [jfr FATTIG-HUS] (förr) benämning på de särskilda församlingarnas i Sthm försörjningsinrättningar. DA 1824, nr 12, s. 8. Lundin NSthm 552 (1889).
-INRÄTTNING~020. (numera icke i officiellt spr.) inrättning där fattiga o. orkeslösa underhållas, fattigvårdsinrättning; ålderdomshem. AB 1869, nr 127, s. 1. Det olyckligt ryktbara Danviken, nu en försörjningsinrättning. IllSv. 1: 143 (1873). VL 1908, nr 211, s. 2.
(2 b) -MEDEL. (i fackspr.) medel gm vilket ngn försörjer sig. Järta Kopparb. 13 (1823). Anmälan om bostad och försörjningsmedel. 2NF 17: 290 (1912).
-ORT. (numera bl. tillf.) ort där ngn har rätt att vid oförmåga av självförsörjning bliva försörjd, hemort. AB 1865, nr 222, s. 2. FFS 1895, nr 34, s. 2.
(2 b) -PLIKT. (i sht i fackspr.) Villkorlig, ovillkorlig försörjningsplikt. SFS 1899, Bih. nr 41, s. 25. Därs. 1918, s. 847.
(2 b) -PLIKTIG. (i sht i fackspr.) äv. i substantivisk anv. SFS 1899, Bih. nr 41, s. 25. Därs. 1918, s. 853.
-RÄTT. r. l. m. (i fackspr., numera knappast br.) rättighet att bliva försörjd vid oförmåga av självförsörjning; hemortsrätt. Fattigvårdsstyrelsen i O. socken (har) icke bestämdt kunnat bestrida, att Persdotter inom O. församling egde försörjningsrätt. 1NJA 1874, s. 430.
(2 b) -SKYLDIG. (i sht i fackspr.) äv. i substantivisk anv. SocHb 207 (1925).
(2 b) -SKYLDIGHET~200 l. —10~2. (i sht i fackspr.) SvT 1852, nr 172, s. 1. SFS 1918, s. 858.

 

Spalt F 3377 band 9, 1928

Webbansvarig