Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRSTAD 3r~sta2d l. 3r~, r. l. f.; best. -en; pl. -städer.
Etymologi
[efter t. vorstadt; jfr lat. suburbium; till FÖR- I 1 c α. — Jfr FÖRE-STAD]
stadsdel l. samhälle (mindre stad o. d.) som ligger (omedelbart) utanför l. i utkanten av en (större) stad (urspr. utanför en befäst stads murar); jfr MALM. VarR 36 (1538). (Han) beladhe .. stadhen, och vpbrende förstädhernar ther om kring. 1Mack. 11: 61 (Bib. 1541). Vthi Eiszleben .. vpkom en Eld i Förstadhen. Schroderus Os. 1: 809 (1635). ”Arbetarnas villastad”, Pullman, en förstad till Chicago. NF 19: 314 (1895).
Ssgr: FÖRSTADS-BANA. järnväg som förenar en stad med (ngn av) dess förstäder. TT 1899, Allm. s. 83.
-BIOGRAF. biografteater i förstad; stundom med nedsättande bet. SDS 1910, nr 37, s. 6.
-BO, m.||ig. invånare i förstad. Wikforss 2: 933 (1804).
-GATA. Den gropiga förstadsgatan. Lagerlöf Länk. 199 (1894).
-SAMHÄLLE~020, äv. ~200. PT 1902, nr 201 A, s. 3.
-SCEN. = -TEATER. Sylwan (o. Bing) 1: 405 (1910).

 

Spalt F 3221 band 9, 1927

Webbansvarig