Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRSIKTLIG l. FÖRSIKTLIGA l. FÖRSIKTLIGEN, adv. -ligare.
Ordformer
(-sicht(h)el- 15291755. -sichtl- 15441738. -sictl- 1543. -sigtel- c. 17501805. -siktel- (-ct-, -ckt-) 15291811. -sickterl- c. 1620. -li c. 1620. -lig(h) 15431612. -lig(h)a 15411805. -lige 15291681. -lig(h)en(n) 15291811)
Etymologi
[liksom ä. d. forsigtelig(en) efter ä. t. vorsichtiglich, till vorsicht (se FÖR-SIKT, sbst.2)]
(†)
1) motsv. FÖR-SIKT, sbst.2 1: förtänksamt, omtänksamt; omsorgsfullt; klokt, förståndigt; ofta svårt att skilja från 2; jfr FÖRSIKTIG 1. GR 17: 379 (1545). Boris Fedrowitz hade vti Landet om alla saker, så wijszligen oc försichteligen handlat, .. som ingen thet för honom giort hade. Petreius Beskr. 2: 113 (1614). Hwad honom hafwer warit befalt, (har han) medh all flijt troligen och försichteligen effterkommit. Emporagrius Oxenstierna 135 (1655). Hof Skrifs. 266 (1753).
2) motsv. FÖR-SIKT, sbst.2 2: försiktigt; aktsamt, varsamt, varligt; ofta svårt att skilja från 1; jfr FÖRSIKTIG 2. Oss hoppes ati .. icke komme skolden i theris hendher .. förwarendis edher försichthelige. GR 6: 48 (1529). Att gå med Elden försichteliga till värcka, så att ingen olycka deraf må tihmas. VRP 8/5 1723. Geijer I. 5: 109 (1811).

 

Spalt F 3139 band 9, 1927

Webbansvarig