Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖR- ssgr (forts.):
(II B) FÖR-SAMNA. (-sampn- 1528) [fsv. forsam(p)na] (†) (för)samla. OPetri 1: 351 (1528). Huruledis wij nw haffue församnade warit her i Stocholm. GR 6: 57 (1529).
(II 1 b α) -SANDAS, v. dep., -ning. [jfr d. forsande o. t. versanden] (i sht i fackspr.) bliva övertäckt med sand, igensandas; äv. bildl.; ss. vbalsbst. -ning äv. konkretare. Fries BotUtfl. 1: 94 (1853). Topelius 4: 142 (1890; bildl.). De översvämningar och försandningar av fruktbara kulturområden, som skogsskövlingen föranlett, särskilt i Pyrenéerna. Lidforss Kås. 1: 123 (1908). Stranden är långgrund och försandas alltmer. 2NF 37: 1082 (1925).

 

Spalt F 3121 band 9, 1927

Webbansvarig