Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRRÄDERISK l. FÖRRÄDERSK, adj.; adv. -T.
Ordformer
(-räd(h)- (-ræd-) 15271748. -red- 1539. -ersk (-irsk) 15271614. -erisk 17091748. -rädrisk c. 1712)
Etymologi
[jfr d. forræder(i)sk, ä. d. forrædersk, t. verräterisch; till FÖRRÄDARE o. FÖRRÄDERI. Jfr FÖRRÄDISK]
(†) förrädisk (se d. o. 1); jfr FÖRRÄDERLIG o. FÖRRÄDLIG 2. Beuisandis siigh .. med thet ena forrædirske stycke på thet andhra. GR 4: 114 (1527). Petreius Beskr. 2: 177 (1614). Det vore oförnuftigt, ja föräderiskt emot riket handlat. Höpken 2: 89 (1747). Därs. 130 (1748).

 

Spalt F 3104 band 9, 1927

Webbansvarig