Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRPLÄGNAD förplä4gnad l. fœr-, i Sveal. äv. 032, r. l. m.; best. -en.
vbalsbst. till FÖRPLÄGA.
1) i sht mil. till FÖRPLÄGA 2: förseende med mat, utspisning; äv. konkret. LärovKomBet. 1884—85, III. 1: 511. Nordensvan o. Krusenstjerna 2: 263 (1886). Grunderna för förplägnaden i fält. IllMilRevy 1898, s. 71. Ordnande af bostäder och förplägnad af arbetsstyrkan (vid kraftanläggningen i Porjus). NDA 1913, nr 249, s. 1.
2) (vard., ofta skämts.) till FÖRPLÄGA 3, konkret: traktering, (god) mat o. dryck; förfriskningar; stundom särsk. om dryck. SvFolks. 37 (1844). Sedan .. sedvanlig förplägnad vid smörgåsbordet intagits, intågade man .. i stora matsalen. SD(L) 1894, nr 338, s. 3. Hon .. förde stundom med sig .. litet extra förplägnad, som särskildt tilltalade hans gom. Dagen 1898, nr 200, s. 3. Lagerlöf HomOd. 59 (1908).
Ssgr (till 1, mil.): FÖRPLÄGNADS-FORDON~20 l. ~02. —
-KOLONN. trängformation tillhörande arméfördelnings allmänna träng med uppgift att för truppförbandens behov framföra förnödenheter. IllMilRevy 1899, s. 231.
-KOMPANI. arméfördelning tillhörande förband med uppgift att medvärka vid truppernas förplägnad. 2NF (1908). Schmidt HbVeterFält 50 (1920).
-TRUPP(ER).
-TRÄNG. Till allmänna trängen hör förplägnadsträngen, sammansatt af proviant-, fourage- och boskapskolonner. LbArtill. 54 (1883).
-TÅG. järnvägståg avsett för livsförnödenheter. FältförvRegl. 6: 108 (1892).

 

Spalt F 3069 band 9, 1927

Webbansvarig