Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖR- ssgr (forts.):
(III) FÖR-NEDAN, adv. [fsv. for niþan (fornädhan), motsv. d. forneden] (†) i vissa förb. l. ssgr.
a) [jfr DEN sp. 760, 761] dess förnedan, i fråga om mått l. antal: därunder, i fråga om tid: därefter. Måge j tess fornædhan for(skriv)ne bergh frijth bruka. GR 4: 56 (1527). Alle swänbarn .., som tu åhr, och thes förneden är. Olffson WijsaM C 1 b (1635).

 

Spalt F 2994 band 9, 1927

Webbansvarig