Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRHYDNING förhy4dniŋ l. fœr-, i Sveal. äv. 032 (förhy´dning Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(förhydning 1765 osv. förhyddning 1907 (: förhyddningsmassa))
Etymologi
[jfr d. forhudning, t. verhäutung]
vbalsbst. till FÖRHYDA; ofta konkret om själva överdraget l. beklädnanden.
1) skeppsb. till FÖRHYDA 1. Dalman 20 (1765). Men fartyget hade .. tagit läck. Sådant händer, när en planka af förhydningen lossnar. Ödmann StrFörs. 1: 52 (1799). En uti England nyligen upfunnen metallisk composition till fartygs förhydning, benämnd Marin-Metall. SFS 1833, s. 30. Engström Skeppsb. 10 (1889). UFlott. 2: 39 (1904). — jfr KOPPAR-, SKEPPS-FÖRHYDNING.
2) byggn. till FÖRHYDA 2. Förhydning för tak. Klint (1906). — jfr VÄGG-FÖRHYDNING.
Ssgr (i allm. till 1; skeppsb.): FÖRHYDNINGS-BLÄCK. jfr -PLÅT. JernkA 1820, s. 291. Därs. 1838, s. 117.
(1, 2) -BRÄDA l. -BRÄDE. bräda som (jämte andra) är avsedd l. använd till förhydning; vanl. i pl.; numera bl. byggn. till 2. EconA 1808, mars s. 59. Förhydningsbräder för hyddornas inre och yttre väggar. Dahlgren Stanley 1: 284 (1890).
-FILT. = -PAPP 1. Tjärad förhydningsfilt. FFS 1869, nr 18, s. 23.
-KOPPAR. till förhydning avsedd kopparplåt. VFl. 1911, s. 95 (c. 1841).
(2) -MASSA. byggn. till förhydning av golv avsedd massa. Boklund Bost. 60 (1907). Golfbeläggningsmedlet ”Svensk förhydningsmassa”. NDAVL 1910, nr 70, s. 6.
-METALL. jfr -KOPPAR. Eneberg Karmarsch 2: 80 (1859).
-PAPP.
1) skeppsb. till 1: tjärad papp avsedd att användas ss. underlag under förhydningen på fartyg, förhydningsfilt. Dalin (1852).
2) byggn. till 2: grov, olimmad trämassepapp avsedd till förhydning av väggar osv. SN 1866, nr 28, s. 1. —
-PAPPER.
2) byggn. till 2; jfr -PAPP 2. Förhydnings-papper, är ett slags groft, olimmadt papper, som användes till mellanslag af väggar och golf, till förekommande af drag. Stål Byggn. 1: 127 (1834).
-PLANKA. (†) planka som (jämte andra) är avsedd l. använd till förhydning. Widegren (1788). Schulthess (1885).
-PLÅT. till förhydning avsedd plåt; jfr -KOPPAR. DA 1824, nr 126, s. 4.
-SPIK. kopparspik varmed förhydningsplåten fastspikas. Widegren (1788). SFS 1894, Bih. nr 58, s. 49.

 

Spalt F 2754 band 9, 1927

Webbansvarig