Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRGIFTELIG, adj. -are. adv. -A (1582), -EN (1590).
Etymologi
[utvidgning av FÖRGIFTIG]
(†)
1) giftig. (Pesten) är en swår, gruffueligh och bitter plågha, then .. förgifftelighen Menniskione vthan åtskilnat betagher. PPGothus Und. B 1 a (1590). Lofvandes sig ther hos henne (dvs. Johan III:s liturgi) .. såsom thet förgifteligasta ether fly och sky. RA 3: 52 (1593).
2) arg, vrång. Honom warder alt thet han gör förgiffteligha vthtydt. PErici Musæus 4: 23 a (1582).

 

Spalt F 2699 band 9, 1927

Webbansvarig