Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRFATTARSKAP förfat3ar~ska2p l. fœr-, n.; best. -et.
Ordformer
(-are- 18481894)
Etymologi
[jfr d. forfatterskab, t. verfasserschaft]
1) till FÖRFATTARE 1 a: förhållandet att vara l. gälla ss. författare till ngt l. att hava författat ngt. Wingård Minn. 5: 154 (1847). Samtiden och den närmaste efterverlden ville .. tillägga Pufendorf författareskapet till .. skriften Anecdotes de Suède. NF 13: 402 (1889).
2) till FÖRFATTARE 1 b: handling(en) att författa; författarvärksamhet; ofta konkretare: produktion. Tegnér (WB) 5: 624 (1826). Att jag skall afhålla mig ifrån allt tanke-ansträngande arbete och i synnerhet ifrån allt slags författareskap. Castrén Res. 2: 423 (1848). Hela hans författareskap rymmes i ett tunnt häfte. NF 8: 1068 (1884). De Geer Minn. 2: 28 (1892).

 

Spalt F 2654 band 9, 1927

Webbansvarig