Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRESTÄLLE, n.; best. -et.
Etymologi
[till FÖRE- I 6]
(†) företräde (se d. o. 2). Loenbom SvArch. 2: 78 (1625). Att the andre .. må hafva för dem förestället. RP 4: 139 (1634). At jag uppå någre dagar må gifva honom förestället hos mig för eder. Österling Ter. 1: 237 (1699).

 

Spalt F 2604 band 9, 1927

Webbansvarig