Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRERS, adv.
Etymologi
[av t. fürer(s), vidare (mht. vürer, tidigare, vidare), komp. av für (se FÖR, adv.)]
(†) i förb. ju förers, ju förr dess hellre, så fort som möjligt. Hans Holsten .. skwlle komma jw fförers hiitt till Finlandh medt första ijssen åff går. BtFinlH 3: 66 (1536).

 

Spalt F 2581 band 9, 1927

Webbansvarig