Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖR- ssgr:
(II B) FÖR-ACCISA. [efter ä. t. veraccisen] (†) erlägga accis för (en vara o. d.), förtulla. Stiernman Com. 2: 307 (1641). Accisordn. 1756, s. 74.
(II 1 a α) -ACKORDERA. [efter t. veraccordieren] (†) överenskomma om (ngt), träffa avtal om (ngt), avtala, bestämma. RARP 4: 483 (1650). Ryssarne (ha) .. långdt öfver den föraccorderadhe tijden behållit Marienborgz fästningh. Därs. 9: 342 (1664). Weise 2: 87 (1771).
(I 2 a) -AFTON.
1) (†) i uttr. i föraftons, i förrgår afton. OxBr. 3: 6 (1612). VDAkt. 1664, nr 50.
2) (föga br.) aftonen före (en viss dag o. d.). (Schück o.) Warburg LittH IV. 1: 71 (1915). Under föraftonen till den stora högtiden. CMCollin i ULundagKr. 429 (1918).

 

Spalt F 2342 band 9, 1927

Webbansvarig