Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FÄT, adj.
Etymologi
[av ovisst urspr.]
(†) ivrig, fiken. Vthi begynnelsen war (han) ganska fäät och häfftigh til at rusta sigh. Schroderus JMCr. 402 (1620). Månge Hispanier .. rände så fääte effter Gull, så at the förgåte försörja sitt Köke. Dens. Uss. E 2 a (1626).

 

Spalt F 2214 band 9, 1926

Webbansvarig