Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FÄLTEN, interj.
Etymologi
[av den d. l. nt. formen Felten av helgonnamnet Valentin. Trol. på grund av ljudlikheten med det t. namnet på fallandesjuka das fallende weh benämndes denna sjukdom S. Valtins krankheit l. bl. Sanct Velten, Valtin, Valten, o. denna benämning användes äv. ss. förbannelse l. ed; se Hjelmqvist Förnamn 310]
(†) i åtskilliga ss. eder använda uttr.: guds fälten, pots fälten, sankt fälten, vass fälten (äv. sammanskrivna); se resp. GUD, POTS, SANKT, VÅR, pron.

 

Spalt F 2106 band 9, 1926

Webbansvarig