Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FÄLLE fäl3e2, sbst.2, r. l. f. (LoW (1911)).
Etymologi
[folklig benämning på Crepis tectorum Lin. i Smål. o. Österg. Trol. samma ord som FÄLLE, sbst.1 Anledningen till ordets anv. om växten oviss]
av Landtbruksstyrelsen föreslagen benämning på det till familjen Compositæ hörande örtsläktet Crepis Lin., klofibla. NormFört. 13 (1894). Neuman o. Ahlfvengren Fl. 60 (1901). — jfr KLO-, KÄRR-, VALL-, ÅKER-FÄLLE m. fl.

 

Spalt F 2075 band 9, 1926

Webbansvarig