Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FÄLLA, sbst.5, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[av ovisst urspr.; måhända till FÄLLA, v. 1]
(†) bärgv. Fälla vid vaskverk (Gefällkästgen) betyder det rum vid öfra ändan af en planhärd, som på tre sidor af 1/2 alns höga bräder inneslutes; och hvaruti det bokade godset .. med skyflar upöses. Rinman (1788).

 

Spalt F 2057 band 9, 1926

Webbansvarig