Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FYRST, sbst., anträffat bl. i sg. best. -en o. ss. första ssgsled.
Etymologi
[av t. first(e), ä. t. o. dial. fürst, av fht. first, motsv. feng. fyrst, meng. first, samhörigt med sanskr. pṛṡṭhá-, rygg, bärgstopp]
(†) bärgv. benämning på taket l. övre delen i en ort l. stollgång l. dyl. Rinman 1: 436 (1788).
Ssgr (†, bärgv.): FYRSTEN-ARBETE. Fürstenarbete, eller Takarbete. Rinman 1: 534 (1788).
-BRYTNING. Rinman 1: 436 (1788).

 

Spalt F 1922 band 9, 1926

Webbansvarig