Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FYRFLÄNG fy3r~fläŋ2, äv., emfatiskt, ss. två ord 4 4.
Etymologi
[kontamination av i fläng o. i fyr (se FYR, sbst.5); jfr FYRSPRÅNG]
(vard., föga br.) full fart, fläng. Sara, spring i fyrfläng ned med Mamsells flor! Knorring Förh. 2: 38 (1843).

 

Spalt F 1915 band 9, 1926

Webbansvarig