Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FYLOGENI fy1logeni4 l. fyl1-, l. -ω- l. -å-, l. -jen-, r.; best. -en l. -n.
Etymologi
[jfr eng. phylogeny, fr. phylogénie, av t. phylogenie, av den tyske naturvetenskapsmannen EHæckel 1866 bildat av gr. φύλον, stam, släkte, o. –γενεια, skapelse, till –γενής, skapad (se FOTOGEN, HOMOGEN), till γίγνεσϑαι (se FYLOGENES)]
naturv.
1) = FYLOGENES. Strindberg TrOtr. 4: 220 (1897). Organ, som under fylogeniens förlopp försvunnit eller förkrympts, (kunna) aldrig ånyo .. uppstå. 2NF 36: 687 (1924).
2) vetenskap(en) om djur- l. växtgruppers härstamning o. utveckling. Wirén ZoolGr. 1: 53 (1896). Fylogeni .. d. v. s. djurartens eller djurstammens utvecklingshistoria .. har till uppgift att söka efter det genetiska sambandet mellan de olika djurformerna. 2NF 33: 833 (1922).

 

Spalt F 1887 band 9, 1926

Webbansvarig