Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FYLLNA fyl3na2, v. -ade.
Etymologi
[avledn. av FULL 11, med anslutning i formen till FYLLA, sbst., o. FYLLA, v.]
(vard.) bliva berusad; börja känna (l. visa) värkningarna av ett rus; nästan bl. i förb. fyllna till10 4. Om alla fyllna lika, / blifver stämningen för stel. Josephson SvartaR 43 (1888). Allt efter som herrarna fyllna till. Hedenstierna FruW 204 (1890). Koch Timmerd. 314 (1913).

 

Spalt F 1881 band 9, 1926

Webbansvarig