Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FYLGJA fyl3gja2, äv. 40 (fy`llgja Dalin), stundom FYLGIA fyl3gia2 l. 400, f.; i sht förr äv. FÖLJA föl3ja2, sbst.2, f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(fylgia 1712 osv. fylgja 1833 osv. fölgia 1664. följa 1870 (: Följor, pl.)1909 (: följor, pl.))
Etymologi
[liksom d. fylgje av isl. fylgja, skyddsande; jfr ä. sv. dial. (Dalarna) fylgja, vålnad. Ordet, som i isl. äv. har bet. ’följd’, ’efterbörd’, ’fosterhinna’, anses vanl. vara bildat till fylgja, v., följa (jfr med avs. på bet. ’efterbörd’ gr. τά δεύτερα, lat. secundæ, secundinæ). Enligt en annan uppfattning är ordet emellertid i bet. ’efterbörd’, ’fosterhinna’, ’skyddsande’ en parallellbildning till isl. fulga, hinna (jfr nor. dial. folga, hinna), till isl. fela, dölja (se FJÄLSTER), o. avser då urspr. fosterhinnan, till vilken människans skyddsande ansågs knuten. — Formen följa har bildats enligt ett förr vanligt bruk att försvenska isl. lånord o. namn]
1) (i sht i övers. från isländskan o. i skildringar av fornnordiskt liv o. fornnordisk kultur) enligt fornnordisk tro: övernaturligt väsen i djur- l. kvinnogestalt som ledsagar (o. skyddar) människan, skyddsande, genius; äv. om skyddsgudinna för en hel ätt; jfr DIS, FÖLJE-ANDE; ngn gg om liknande väsen i annat folkslags tro. Thet stora willdiuret, som lop för them thet är Kongs fölgia. Verelius Götr. 101 (1664). Ling As. 588 (1833). Düben Lappl. 265 (1873; i fråga om lapsk tro). Följorna uppenbarade sig för menniskor oftast i drömmar, men sagorna förtälja ock, att de visat sig för menniskor i vaket tillstånd. NF (1882). När ett barn födes till världen, utser Urd åt det en fylgia. Rydberg Gudas. 179 (1887). — (i högre stil) bildl. (Talis Qualis’) fylgia är ingen ”skaldedufva”, utan en ”stormfogel”. SKN 1841, s. 189. Fylgia, Fylgia, fly mig ej, / när jag drags af det låga mot dyn. Fröding NDikt. 150 (1894). (Melankolien) har lärt .. (Byron) dyrka ensamheten, en fylgia han ägnat sitt livs starkaste och trognaste kärlek. Landquist Fröding 213 (1916).
2) (†) skapnad, gestalt, skepnad, hamn. Då .. kämparne fångade de i skog och fjell .. inneboende naturandarna, som, för att slippa undan .., iklädde sig den ena fylgian efter den andra. Cronholm Tal 1 (1843).
Ssgr: FYLGJA-, äv. FYLGJE-ARTAD, p. adj. Östergren (1922).
-DRÖM. dröm i vilken en fylgja uppenbarar sig. Bååth Nordm. 186 (1898).
-TRO, r. l. f. Bidrag till kännedomen om fylgjatron. MLagerheim i SvFmT 12: 169 (1905; i rubrik).

 

Spalt F 1861 band 9, 1926

Webbansvarig