Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FURSTENDÖME fur3sten~dø2me, äv. (numera bl. i bet. 2 a) FURSTADÖME fur3sta~, förr äv. FÖRSTENDÖME l. FÖRSTADÖME, n.; best. -et; pl. -en ((†) = (Rom. 8: 38 (NT 1526), Phrygius HimLif. 24 (1615)). -döm(m)er GR 12: 78 (1538), Placat 18/11 1784, s. 1).
Ordformer
(fursta- 18461883. furste- 16401848. fursten- 1535 osv. första- 15261862. förste- 15261547. försten- 15331815. -dome 15351540. -döme 1526 osv. -dömme 15471747)
Etymologi
[jfr d. fyrste(n)dømme; efter t. fürstentum (se FURSTENDOM)]
1) (†) herravälde; överhöghet; regentskap; jfr FURSTE 1 o. 2. Iuda som mechtigh war ibland sina brödher, honom wardt Förstadömet .. giffuit. 1Krön. 5: 2 (”6”) (Bib. 1541). Iagh hölt meer aff henne (dvs. visheten), än aff Konungarike och Förstadöme. Vish. 7: 8 (Därs.; öv. 1921: spira och tron). På then tijd Sylla hade sig bemächtigat Förstendömet öfwer the Romare. Peringskiöld Jord. 28 (1719).
a) (i religiös stil; numera föga br.) furstehöghet; numera bl. i formen furstadöme. The englar som icke behöldo theras förstadöme. Judas 6 (NT 1526; ännu i öv. 1883; Bib. 1917: furstehöghet). De upproriska öfverenglarna nedstörtades ifrån sin ursprungliga höghet, sitt förstendöme i ljuset. Franzén Pred. 4: 120 (1844).
b) (†) i pl., övergående i bet.: andefurstar, furstar i andevärlden. Ty iach är wiss ther vppå ath hwarken dödh, eller lijff, eller änglar, eller förstadöme, .. kan skilia oss jfrå gudz kärleck, som är j wårom herra Iesu Christo. Rom. 8: 38 (NT 1526; Bib. 1917: varken änglar eller andefurstar). Furstendömena .. äro folkens och konungarikenas skyddsandar. Rydberg Magi 7 (1865). NF 18: 530 (1894).
3) av furste (l. furstinna) styrt land(område); numera bl. om dylikt land(område) vars härskare bär titeln furste (l. furstinna); förr äv. om konungarike; i fråga om ä. förh. ofta om provins som lämnats en furstlig person i förläning; äv. bildl.; jfr FURSTE 2. I främande landt, förstedöme och städer. GR 5: 289 (1528). Thenn vänlige förbundzhandlung vår käre svåger, broder och nåbo, oss, begge våre land, rijker och förstendömer emellem giord och uprättedt är. Därs. 22: 183 (1551). Därs. 26: 353 (1556). Romerska väldet, när det omfattade verlden, hade troligtvis ej så många Embetsmän, som ett litet Furstedöme nu för tiden. Tegnér (WB) 5: 343 (1826). Knappast har detta verkliga furstendöme (Finspong) .. någonsin varit så .. välskött som i Ekmans händer. De Geer Minn. 2: 189 (1892).

 

Spalt F 1846 band 9, 1926

Webbansvarig