Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FUNKTIONARISM fuŋ1kʃωnaris4m, r.; best. -en.
Etymologi
[av eng. functionarism, till functionary (se FUNKTIONÄR)]
(nytt ord) om sidoinflytande som på olika områden av samhällslivet härrör från tjänstemän l. funktionärer av olika slag; (överdrivet) tjänstemannaväsen; jfr BYRÅKRATISM. Funktionarismen .., denna obeskrivliga makt, som står bakom och över de officiella statsmakterna i verkligt inflytande. BtRiksdP 1914, A 4: nr 252, s. 2. 2NF 35: 1099 (1923).

 

Spalt F 1833 band 9, 1926

Webbansvarig