Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FRÄNSEL (frentzell), n.?
Etymologi
[av ett mnt. frensel (jfr nt. frenseln, pl.), diminutivbildn. till mnt. frense (se FRANS, sbst.1)]
(†) koll.: fransar. Tiugu pundh sijdenn frentzell eller så myckitt svartt silke, som sådane frentzell oss göres kunde och vij behoff haffve. GR 20: 325 (1549).

 

Spalt F 1709 band 8, 1926

Webbansvarig