Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FRYNTSKAP, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(freund- 1702. frun(d)t(h)- 15261558. frynd- 15231769. fryn(d)t(t)- 15231544. -schap 15231539. -skaff 1533. -skafft 1536. -skap (-scap) 15231769)
Etymologi
[fsv. fryndskap; av mnt. vruntschop, vruntschap, till vrunt, vän (se FRYNT)]
(†)
1) vänskap. GR 1: 84 (1523). Han .. liffuer j fredh och fryndskap medh sin echta maka. LPetri 1Post. N 5 a (1555). Ihre 1: 612 (1769).
2) släktskap; giftermålsförbindelse. Hvarföre synes osz rådeligith och högth förnödenn, ath thu, käre sonn (dvs. hertig Erik), vilth ähnnu täncke till någre the väger medh förvanthnusz och fruntskap, som rijkith och osz allom motte bliffve nyttig. GR 28: 178 (1558). Aliance, .. slecht, swågerskap, fryndskap. Swedberg Schibb. 249 (1716).

 

Spalt F 1626 band 8, 1926

Webbansvarig