Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FRUKTSAMLIG, adj. -are. adv. -A (FörsprDan. (Bib. 1541), Schultze Ordb. 1350 (c. 1755)), -EN (GR 25: 2 (1555), Ekblad 277 (1764)).
Ordformer
(-samlig 15401764. -samblig 15261690. -samelig 1555. -sammelig(h) 16151749. -ligit, n. GR 13: 144 (1540))
Etymologi
[fsv. fruktsamliker; jfr d. frugtsommelig; avledn. av FRUKTSAM, adj.1]
(†) = FRUKTSAM, adj.1 Alla handa fructsambligh trä. OPetri MenFall A 3 a (1526). Varer fructhsamblighe och föröker idher. Därs. Fruchtsamligit landh. GR 13: 144 (1540). Gudh gifve, att man något fruchtsambligit uthretta kunnde. OxBr. 10: 271 (1623); jfr FRUKTSAM, adj.1 8. Lind 1: 755 (1749). Ekblad 277 (1764).

 

Spalt F 1614 band 8, 1926

Webbansvarig