Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FRUKTBÄRANDE fruk3t~bä2rande l. ~bæ2-, p. adj.
Etymologi
1) (numera föga br.) till FRUKT, sbst.1 1, = FRUKTBAR 1. Kiöping Resa 14 (1667). (Förvandla) torr mark uti fruktbärande jord. Tessin Bref 2: 173 (1754). Göra landet fruktbärande. Auerbach (1908). — särsk. (†) i uttr. fruktbärande av ngt, som bär rika skördar av ngt; jfr FRUKTBAR 1 slutet. Land, hvars Jord var .. fruchtbärande af Säd och örter. JDHultman (c. 1734) i HC12H 1: 110. bildl. Hela Naturen är en helgad grund, fruktbärande af odödliga växter. Lantingshausen Young 2: 201 (1790).
2) (numera knappast br.) = FRUKTBAR 4. Allt regn, som faller före midsommar, är fruktbärande. CFDahlgren 4: 78 (1830). VLitt. 1: 487 (1902).
3) till FRUKT, sbst.1 2 (l. 3), om växt (i sht träd l. buske) l. gren o. d.: som bär frukt; jfr FRUKTBAR 6, FRUKTSAM 6. Linc. (1640). Fruchtbärande Trädh. Kiöping Resa 24 (1667). Fruktbärande gren el. telning. Heinrich (1814).
4) (†) till FRUKT, sbst.1 4; om tid: då ngn är havande. Sjelfva fruktbärande tiden bör anses, som en sjukdom. Acrel PVetA 1750, s. 4.
5) till FRUKT, sbst.1 5: som bär frukt; som giver l. leder till resultat, givande, gagnrik, nyttig; jfr FRUKTBAR 8, FRUKTSAM 8. Dalin Arg. 1: 147 (1733, 1754). Göra sina kunskaper fruktbärande för samhället. Cavallin (1875). Fruktbärande samverkan (mellan olika politiska partier). Staaff Herrem. 16 (1911). — särsk. (†) i uttr. fruktbärande på ngt, som medför l. resulterar i ngt; rik på ngt; jfr 1 slutet. Det lif, som, fruktbärande på sanning och dygder .., tillhörer alla Guds barn. Wallin 2Pred. 1: 249 (1830). Detta förhållande blef rikt fruktbärande på .. orättvisor. Geijer I. 8: 316 (1838).
6) om kapital o. d.: som ger avkastning; räntebärande, räntabel; jfr FRUKTBAR 9, FRUKTSAM 9. Fennia XVI. 2: 82 (cit. fr. 1746). SFS 1891, Bih. nr 64, s. 1.

 

Spalt F 1610 band 8, 1926

Webbansvarig