Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FRUKTBARHET frukt3bar~he2t, äv. -bar~, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[jfr mnt. vruchtbarheit]
sbst. till FRUKTBAR. — jfr OFRUKTBARHET. — särsk.
1) till FRUKTBAR 1: bördighet. Hamb. (1700). Jordmons naturliga fruchtbarhet. Ahlich XXII (1722). Årets fruktbarhet. Lindfors (1815). QLm. I. 1: 58 (1833). — (†) konkretare, övergående i bet.: gröda, skörd(ar). Hur ymnog Fruchtbarhet Sicilien kan gifwa. Spegel GV 126 (1685).
2) till FRUKTBAR 3: produktivitet (hos person, ngns fantasi o. d.), (fantasiens) frodighet, rikedom. Fruktbarheten af Homers imagination. Tegnér (WB) 2: 286 (1812). CTOdhner i 3SAH 6: 58 (1891).
3) (föga br.) till FRUKTBAR 4. Atmosferens fruktbarhet. Thelaus Skog. 20 (1865).
4) till FRUKTBAR 5.
a) (†) till FRUKTBAR 5 a. Träns fullkomlighet och nytta består uti fruchtbarheten. Ahlich 180 (1722).
b) till FRUKTBAR 5 b. Storväxt såsom .. (körsbärsträdet) är och möjligt att hålla vid fruktbarhet till en ganska hög ålder, kan det .. gifva en betydlig behållning. Eneroth Pom. 1: 159 (1864).
5) bot. till FRUKTBAR 6, i fråga om växt l. blomma: förmåga att sätta frukt. På det, at blomstrings tiden ei skal råka ut för den starkaste Sommarhettan, af hvilken blommorna til deras fruktbarhet skola lida. VetAH 1746, s. 36.
6) (i fackspr., föga br.) till FRUKTBAR 7: fruktsamhet. Salt öker frucktbarheten hos bägge könen. Westerdahl Häls. 180 (1764). Sjöstedt Husdj. 1: 310 (1860).
7) (†) till FRUKTBAR 8: gagn, nytta. RA 1: 403 (1544). Att man någen fruchtbarhet ther utaf (dvs. av herremötet) hade att förmodhe. Därs. 609 (1552). Wallin 2Pred. 1: 132 (1826).
8) (mindre br.) till FRUKTBAR 9: räntabilitet. Sahlstedt (1773). Kindblad (1871). (†) Thå Capitalet nu redan står i frucktbarhet til sina 6 proCent. ÅgerupArk. Brev 20/3 1754.
Ssgr (till 1 (o. 6); rel.-hist.): FRUKTBARHETS-DEMON. jfr -GUD. Fruktbarhetsdämoner .. skaffa god årsväxt och skörd. Nilsson PrimRel. 92 (1911).
-GUD. gud som tänkes råda över fruktbarhet (o. fruktsamhet) l. över skörd o. växtlighet o. d. Växtlighets- och fruktbarhets-gudar. Uppl. 1: 217 (1902).
-GUDINNA. jfr -GUD. Nilsson GrRelH 29 (1921).
-KULT. En jordbruksreligions fruktbarhetskult. 2NF 19: 171 (1913).

 

Spalt F 1609 band 8, 1926

Webbansvarig