Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FRUGAL fruga4l l. frɯ-, adj. -are. adv. -T.
Etymologi
[jfr t. frugal, fr. frugal; ytterst av lat. frugalis, som ger frukt l. avkastning, måttlig, sparsam, avledn. av frux (gen. frugis), frukt (jfr FRUKT, sbst.1)]
om måltid l. mat: enkel, tarvlig, torftig. Pfeiffer (1837). Dalin (1851). Med metallbacken på knäna intager sjömannen sitt frugala mål. GHT 1905, nr 203 B, s. 4. En frugal frukost. Gellerstedt Hult 151 (1906).
Avledn.: FRUGALITET, r. l. f. (föga br.) enkelhet, tarvlighet, torftighet. Swedberg Schibb. 273 (1716). Dalin (1851).

 

Spalt F 1591 band 8, 1926

Webbansvarig