Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FRUBISKEN, m.
Etymologi
[av nt. frubisken, frukost, av fra (se FRO) o. bisken (se BISKEN); jfr t. frühbisschen]
(†) frukost (jfr d. o. b). (Lejonet) togh .. först Renika .. och förtärde honom til en frubisken, och togh sädan Åsnan .. och giordhe ther medh sijna fulkomligha måltidh. Balck Es. 218 (1603).

 

Spalt F 1591 band 8, 1926

Webbansvarig