Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FRITTA frit3a2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[liksom d. fritte av t. fritten, avledn. till fritte (se FRITTA, sbst.)]
tekn. göra en fritta; äv.: få (ngt) att sammansintra. JournManuf. 3: 15 (1833). TT 1875, s. 234.
Ssg: FRITT-UGN. [efter t. frittofen] (förr) tekn. särskild ugn(avdelning) vari frittningen försiggick. UB 4: 501 (1873). 2NF 9: 1276 (1908).

 

Spalt F 1558 band 8, 1926

Webbansvarig