Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FRISLAND fri4s~lan1d, vard. äv. ~lan1.
benämning på den del av kustlandet mellan Holland o. Danmark som friserna (nu bebo l.) tidigare bebott; ngn gg om den nuvarande holl. provinsen Frisland.
Avledn.: FRISLÄNDARE, m. invånare i Frisland; fris. RelCur. 134 (1682). Holmström ResaHoll. 152 (1915).
FRISLÄNDSK, adj. Schroderus Os. 2: 614 (1635). Nilsson Fauna 1: 239 (1820).

 

Spalt F 1555 band 8, 1926

Webbansvarig