Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FRISAD frisa4d, r. l. m. (CFRGeijer (1768) hos Dahlgren Carl 101 osv.) l. n. (SthmModej. osv.); best. -en l. -et; pl. (om olika slag av frisad) -er (2RARP I. 2: 166 (1720) osv.).
Ordformer
(fressade 1645. fressadau 1637. fressel 1637. frisad (-ij-, -ss-, -de o. d.) 1667 osv. frisado 1663 (: Frisado Kiortell). fris(s)ar(d) 1832—40. fri(j)sal(l) 16991700. frisan 1784c. 1790)
Etymologi
[liksom t. frisado, eng. frizado, ytterst av sp. frisado, angivet ss. betydande silkeplysch, till frisar (se FRISERA, v.1); jfr FRIS, sbst.2]
(förr) ett slags bättre, ngt tunnare fris (se FRIS, sbst.2). OxBr. 11: 691 (1637). OrdnSiötull. 1667, s. D 3 a. Mycket ser man de nätta paletoterna af plysch, eller långhårigt frisade. SthmModej. 1856, s. 12.
Ssgr (förr): FRISAD- l. FRISADS-KLÄNNING. (frisad-) BoupptVäxiö 1832.
-KJORTEL. BoupptSthm 15/1 1663.
-KOLT. (frisad- 1799. frisads- 18081836) BoupptVäxiö 1799. Därs. 1836.
-SYRTUT. (frisads-) BoupptVäxiö 1794.

 

Spalt F 1542 band 8, 1926

Webbansvarig