Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FRIERAGE, n.
Ordformer
(frierage 17431753. frieragie 1701)
Etymologi
[liksom d. frierads av ett icke uppvisat mnt. vrīerage, avledn. till vrīen (se FRIA, v.2); jfr holl. vrijerage]
(†) = FRIERI 1. Han weet .. Ander Olufss(on), hwarcken warit gifft eller i något Frieragie Meslerat. VDAkt. 1701, nr 162. Ihre DissMutatLingv. 31 (1743). Hof Skrifs. 258 (1753).

 

Spalt F 1519 band 8, 1926

Webbansvarig