Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FRIBYTERI fri1byteri4, n.; best. -et, l. -t; pl. (föga br.) -er (Möller (1790), LoW (1911)).
Etymologi
[liksom d. fribytteri av ett icke uppvisat mnt. vrībūterī, motsv. holl. vrijbuiterij, t. freibeuterei; jfr FRIBYTARE o. FRIBYTE, ävensom holl. vrijbuiten, t. freibeuten]
(om ä. förh.) handlingen l. förhållandet att driva kaperi l. sjöröveri; jfr FRIBYTARE 1. The .. medh frijbyterij wille bewijsa theras mandom. Schroderus JMCr. 132 (1620). Schybergson FinlH 1: 106 (1887). — särsk. bildl.; jfr FRIBYTARE 3. Rydqvist i SAH 12: 457 (1827). Poetiskt fribyteri. Atterbom Siare 2: 136 (1843).

 

Spalt F 1515 band 8, 1926

Webbansvarig